• +33 668 347 964

Privacybeleid

Privacybeleid

Invoering

Bij MITICO GROEPKrediet en financiële diensten garanderen we de bescherming van de gegevens van onze klanten. De website van MITICO GROEP herkent niet automatisch gegevens die verwijzen naar de identiteit van de bezoekers van haar pagina’s.

In die gevallen waarin de gebruiker informatie over diensten of producten opvraagt of claims of incidenten wil afhandelen, zal het in ieder geval nodig zijn om de bijbehorende persoonlijke gegevens te verzamelen om u te informeren door bewonersformulieren op de webpagina’s van MITICO GROEP te sturen. over uw verzoek.

Al deze gegevens worden met absolute vertrouwelijkheid behandeld en gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn aangevraagd, in het kader van de organieke wet op de bescherming van persoonsgegevens en andere overeenstemmende wettelijke voorschriften.

1. Eigendom

MITICO GROEP is geregistreerd onder Orias-nummer: 11060758
SIRENE-nummer: 527 767 081
NAF-code: 6619B
RCS VERSAILLES, een vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel te 4 rue de la Mairie 78125 GAZERAN – FRANKRIJK, en de beheerders: Julien CHAMPION en BEUMER Jurgen eigenaars van de website en het bestand met uw persoonlijke gegevens, evenals zijn leidinggevende behandeling.

2. Afname en behandeling

2.1. Persoonlijke gegevens. MITICO GROEP verzamelt de persoonsgegevens van de gebruikers, via online formulieren, via internet. De verzamelde Persoonsgegevens zijn, afhankelijk van elk geval, onder andere: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mail, verzendadres.

De Gebruikers geven uitdrukkelijk en ondubbelzinnig hun toestemming om de Persoonsgegevens op te nemen in het Persoonsgegevensbestand.

2.2. Doel. Het doel van het verzamelen en geautomatiseerd verwerken van Persoonsgegevens is:

2.2.1 Het beheer en de communicatie met onze klanten vergemakkelijken.
2.2.2 Voorstellen doen aan nieuwe contacten.
2.2.3 Het verzenden van communicatie en publiciteit met betrekking tot diensten en producten van MITICO GROEP.

3. Gebruik van cookies en remarketing
MITICO GROEP kan “cookies” gebruiken wanneer de gebruiker een van zijn webpagina’s bezoekt.

Een “cookie” kan worden gedefinieerd als een tekstbestand dat een Website op de harde schijf van uw computer opslaat met informatie over de Gebruiker. Zodra uw browser is gesloten, werkt de “cookie” die op de harde schijf van uw computer is geïmplanteerd, niet meer.

MITICO GROEP behoudt zich het recht voor om zijn “cookies” te gebruiken om een grotere doeltreffendheid en efficiëntie te bereiken van de onlinediensten die het aan de gebruikers levert.

De voordelen van het accepteren van onze “cookies” vertalen zich in tijdwinst omdat de gebruiker het registratieproces niet herhaaldelijk hoeft te verifiëren. Het extra voordeel dat cookies bieden, is dat ze ons in staat stellen uw interesses te volgen en erop te richten om uw verblijf op onze Website te vergemakkelijken.

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browser zo te configureren dat hij op het scherm wordt geïnformeerd over de ontvangst van “cookies”, en om de installatie van “cookies” op zijn harde schijf te voorkomen. Het is belangrijk dat als u de implementatie van “cookies” niet wilt accepteren, niet vergeten uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Zelfs als u uw browser configureert om de acceptatie van “cookies” te weigeren, kunt u door onze Website bladeren, met als enige ongemak de onmogelijkheid om deel te nemen aan elk van de aangeboden diensten.

MITICO GROEP aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de “cookies” die derden die geen verband houden met onze service, op de harde schijf van uw computer kunnen installeren.

Onze website kan gebruikmaken van remarketingtechnieken. Met remarketing kunnen onze advertenties worden getoond aan mensen die onze website eerder hebben bezocht. Remarketing is anoniem en wordt op geen enkele manier geassocieerd met persoonlijke informatie.

Het gebruik van remarketing vereist het gebruik van cookies van providers zoals Google of Double Click, die onder andere worden beheerd via Google Analytics. U kunt tools gebruiken zoals het advertentie-instellingensysteem van Google of cookies van een externe provider uitschakelen via de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative.

3.1. Cookies gebruikt op de MITICO GROEP-website

In navolging van de richtlijnen van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, beschrijven we het gebruik van cookies die door deze website worden gebruikt, zodat u op de hoogte bent.

Deze site gebruikt zijn eigen cookies:

Sessiecookies, om ervoor te zorgen dat gebruikers die opmerkingen op onze blog schrijven mensen zijn en geen programma’s, waardoor spam wordt bestreden.

Deze website maakt gebruik van cookies van derden:

Google Analytics: slaat cookies op om statistieken over het webverkeer samen te stellen, evenals het aantal bezoeken. Door deze website te gebruiken, accepteert u de verwerking van informatie over u door Google. De uitoefening van enig recht in dit verband moet rechtstreeks aan Google worden meegedeeld.
Sociale netwerken: Sociale netwerken zoals facebook of twitter gebruiken hun eigen cookies zodat je op hun buttons zoals Like of Share kunt klikken.
Advertentiecookies: Google Remarketing
3.2. Informatie over advertentiecookies

Wanneer u onze website WWW.MITICO GROEP bezoekt, plaatsen we advertentiecookies die op uw computer worden geïnstalleerd, advertentiecookies stellen ons in staat uw interesses te begrijpen. Ons bijbehorende netwerk voor display-advertenties, AdRoll, stelt ons in staat u advertenties te tonen wanneer u andere websites bezoekt door deze te relateren aan uw eerdere interactie met onze websites. De technieken die door onze partners worden gebruikt, verzamelen geen persoonlijke informatie zoals naam, e-mailadres of telefoonnummer. U kunt de volgende pagina bezoeken om u af te melden voor AdRoll en zijn advertenties.

3.3. Deactiveren of verwijderen van cookies

U kunt op elk moment het recht uitoefenen om cookies van deze website uit te schakelen of te verwijderen. Deze actie wordt anders uitgevoerd, afhankelijk van de browser die u gebruikt.

Bijna alle browsers die er zijn, vertellen u meestal hoe u uw browser kunt instellen om geen cookies te accepteren, om u op de hoogte te stellen telkens wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, en om cookies volledig uit te schakelen in uw browser. Om te bepalen welk gebruik u wilt maken van de verkregen informatie, kunt u de browser van uw computer configureren zoals u dat wilt.

Houd er rekening mee dat als cookies worden uitgeschakeld, de kwaliteit van de website kan afnemen of dat het moeilijker kan zijn om u te identificeren.

Via deze links kunt u informatie vinden over de verschillende aspecten van de verschillende browsers:

Chrome-ondersteuning Google.com

Windows Verkenner Microsoft.com

Firefox-ondersteuning Mozilla.org

Safari-ondersteuning Apple.com

U kunt ook Network Advertising bezoeken om advertentiefuncties in en uit te schakelen.

3.3. Extra notities

Noch deze website, noch haar wettelijke vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor de inhoud of de waarheidsgetrouwheid van het privacybeleid van derden die in het cookiebeleid worden genoemd.
Browsers zijn tools die verantwoordelijk zijn voor het opslaan van cookies en van daaruit kunt u direct het recht uitoefenen om cookies te verwijderen of uit te schakelen. Noch deze website, noch haar wettelijke vertegenwoordigers kunnen de juiste of onjuiste behandeling van cookies door de bovengenoemde browsers garanderen.
In sommige gevallen is het noodzakelijk om cookies te installeren, zodat de browser uw beslissing om ze niet te accepteren niet vergeet.
In het geval van Google Analytics-cookies slaat het de cookies op servers buiten Frankrijk op en verbindt het zich ertoe deze niet met derden te delen, behalve in gevallen waarin dit noodzakelijk is voor de werking van het systeem of wanneer de wet dit vereist. Google slaat, zoals aangegeven, geen IP-adres op. Google Inc. is een bedrijf dat zich houdt aan de Safe Harbor-overeenkomst die garandeert dat alle overgedragen gegevens worden behandeld met een niveau van bescherming in overeenstemming met de Europese regelgeving. Gedetailleerde informatie hierover kan u raadplegen via deze link. Als u informatie wilt over het gebruik dat Google aan cookies geeft, kunt u dat zien door op deze link te klikken.

4. Koppelingen

Deze website bevat hyperlinks (“links”) waarmee u naar andere pagina’s of websites kunt gaan. MITICO GROEP aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot het gegevensbeschermingsbeleid dat daarin kan worden aangenomen, en adviseert gebruikers om zichzelf op de hoogte te stellen van hun inhoud.

In ieder geval zijn de gebruikers zich er volledig van bewust dat dit privacybeleid uitsluitend en uitsluitend van toepassing is op de informatie die op deze MITICO GROEP-website wordt verzameld.

5 . Recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet.

De natuurlijke personen die hun gegevens aan MITICO GROEP hebben verstrekt, kunnen contact opnemen met MITICO GROEP, als verantwoordelijke voor het persoonsgegevensbestand, om hun recht van toegang, verwijdering, rectificatie en verzet met betrekking tot de opgenomen gegevens uit te oefenen in het persoonsgegevensbestand.

Gezien het zeer persoonlijke karakter van deze rechten, zal het voor de betrokken partij nodig zijn om hun identiteit aan MITICO GROEP te bewijzen.

De rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet kunnen worden uitgeoefend in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving. De Gebruiker moet een schriftelijke mededeling sturen, gericht aan de Klantenservice van MITICO GROEP, 4 rue de la Mairie 78125 GAZERAN – FRANCE.

Zodra het verzoek is ontvangen, zal MITICO GROEP u te allen tijde op de hoogte stellen van zijn beslissing binnen de termijnen die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.

6. Wijziging van regelgeving

MITICO GROEP behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, evenals aan deze die kunnen voortvloeien uit bestaande standaardcodes ter zake of om strategische en/of zakelijke redenen. Dit alles, onverminderd het eisen van de noodzakelijke toestemming van de betrokkenen om de vereiste behandelingen uit te voeren, wanneer deze niet wordt geacht te zijn verleend in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid.

Als u twijfels, vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot dit privacybeleid, aarzel dan niet om ons dit te laten weten door uw communicatie te richten aan de afdeling Klantenservice, gevestigd op 4 rue de la Mairie 78125 GAZERAN – FRANCE.